Muziektherapie 
Muzikale activiteiten
Taalles met muziek
Muziektherapie "Sterker Door Muziek" werkt voor alle leeftijden, alle doelgroepen,van ASS tot dementie, palliatief aan het einde van het leven, als rouwverwerking en als mantelzorg ondersteuning.
De expertise van Anne-Marie Lacombe is Muziek op maat en persoonsgerichte aandacht. Zij geeft u nieuwe handvatten om met moeilijkheden om te gaan in de thuissituatie, in de zorg en in het (persoonlijke-) onderwijs. 
De combinatie van Persoonsgerichte Muziek & Therapie
- beïnvloedt de stemming
- structureert het gedrag
- helpt bij het leren
- versterkt de saamhorigheid
en doet veel meer, verder dan woorden alleen. 
Met "Sterker Door Muziek"krijgt u een nieuwe Elan! 
Voor meer informatie
of het maken van een afspraak, klik hier.
"De verwerking van muziek is verspreid over alle delen van de hersenen."
- Daniel Levitin (Ons muzikale brein, 2006)