Voorwaarden:

Praktische informatie

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Privé wet
Voor muziektherapie, is het opbouwen van een dossier verplicht, waardoor de muziektherapeute persoonlijke en medische gegevens van u nodig heeft. 
Deze gegevens worden veilig bewaard. 
 
Kosten en vergoeding
De kosten van de muziektherapie zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
De vergoeding van de muziektherapie is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
Daarvoor is het van belang om te weten, dat ik, als behandelaar, geregistreerd ben
en in bezit ben van AGB codes
 
Voor meer informatie:
Over muziektherapie en vaktherapie: