Muziektherapie

Invloed op de hersenen
Muziek kan diep raken en heeft invloed op emoties en stemming. Muziektherapie maakt daarvan gebruik, door middel van improvisatie, het uitvoeren van bestaande muziek, het luisteren naar muziek en/of het gebruik van de stem en andere methodische werkvormen. Deze werkvormen bieden cliënten nieuwe mogelijkheden tot interactie en expressie.
 
De therapeutische kracht
Door methodisch gebruik van muziek kunnen doelen bereikt worden, zoals stabilisatie en/of acceptatie,verandering en/of ontwikkeling op gevoelsmatig,
gedragsmatig, cognitief, sociaal en/of lichamelijk gebied. 
Centraal staat de therapeutische relatie tussen één of meerdere cliënten
en de therapeute. De omgeving wordt daarbij nauw betrokken. 
 
Verschillende werkvormen
De muziektherapeute gebruikt verschillende werkvormen afhankelijk van het doel: De cliënt kan bijvoorbeeld aangemoedigd worden om voorkeursmuziek of liedjes te (her-)ontdekken door middel van het luisteren en/of meezingen onder haar begeleiding. Met deze werkvorm wordt de hippocampus - het geheugen centrum van de hersenen - geactiveerd. Daardoor kunnen andere functies, zoals het controleren van het gedrag en het ruimtelijke oriënteren beter tot hun recht komen. 
 
Een andere werkvorm is het (mee-)spelen van een muziekinstrument en/of  het gebruiken van percussie, dat het functioneren van de kleine hersenen stimuleert. Daardoor gaan we meer bewegen en kunnen ons evenwicht beter bewaren. De kleine hersenen zijn ook betrokken bij impliciet leren - vormen van leren die buiten het bewustzijn omgaan maar die wel merkbaar zijn in gedrag - en zij spelen een rol bij taal en bij taken die een beroep doen op het werkgeheugen, zoals het onthouden van een telefoonnummer. 
 
De essentie
Kortom, als de cliënt bezig is een instrument te bespelen en/of het ritme te slaan, is de cliënt niet alleen bezig met een aangename muzikale activiteit  maar ook met het stimuleren van al deze boven benoemde functies. 
 
Daarnaast bevordert het methodisch en systematisch inzetten van persoonsgerichte muziek de uiting van emotie. Daardoor krijgt de cliënt meer ruimte om na te denken en om te gaan met het dagelijkse leven.
 
Gerelateerde links: